GENERALFORSAMLING 5 februar 2018 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING I KPI HÅNDBOLD!!!

KPI Håndbold indkalder til genneralforsamling onsdag d. 5 februar 2018 kl. 19.00. Dagordnen i henhold til vedtængterne. Eventuelle forslag skal være i de respektive formænds hænder enest 8 dage før generalforsamlingen. Vi afholder generalforsamlingen i Kolind+ på bugtrupvej 33, 8560 Kolind, i mødelokalet. Vi glæder os til at se jer, til en hyggelig snak, hvor KPI håndbold vil være vært for kaffe/the med brød/kage.

Kolind Pederstrup Idrætsforening | Ebdrupvej 1 | 8560 Kolind | CVR nr. 29 85 68 18